Integritetspolicy

Andersson & Hjalmarson AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter har Andersson & Hjalmarson AB ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter. Denna policy är vår grundläggande integritetspolicy för personuppgifter som lämnas till Andersson & Hjalmarson AB. I det enskilda fallet får du information om vilka uppgifter som du lämnar (om det inte är uppenbart ändå) och syftet som Andersson & Hjalmarson AB kan komma att använda dem för.

Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, adress eller liknande för att göra dina inköp hos oss m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter, integritet och sekretess.

Därför behöver vi dina personuppgifter

I vårt digitaliserade samhälle idag finns flera anledningar till varför personuppgifter lämnas och behandlas, exempelvis för att köp ska kunna genomföras i exempelvis våran webshop, identiteter bekräftas, bedrägerier undvikas, korrekt kundservice tillhandahållas.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de tjänster som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling, information och marknadsföring. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning.

Informationssäkerhet

Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnats till oss, t.ex. ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig.

Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Andersson & Hjalmarson AB eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom kreditkortsnummer och annan information, görs det enligt vedertagna regler.

Frågor till Andersson & Hjalmarson AB

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Andersson & Hjalmarson AB.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Vid frågor, ring oss på tel. 0321-276 60.