Hälso- & Miljöpolicy

Företagets affärside är tillverkning av trikåtyger och färdiga plagg med hög kvalité framställda med minsta möjliga påverkan på miljön så långt det är ekonomiskt möjligt.

Vi vill att allas engagemang skall leda till gott medarbetarskap och en trevlig arbetsplats där alla känner ansvar både för sig själv och arbetskamraterna.

Företagets mål gällande miljö är

  • Samarbeta med kunder & leverantörer för ett större miljöengagemang.
  • Genom utbildning av vår personal ständigt förbättra miljöarbetet.
  • Minimera företagets avfall.

Företagets mål gällande hälsa är

  • Frisk motiverad personal.

MILJÖÅTGÄRDER

  • Att öka framtoningen på våra mest ekologiska produkter.
  • Återanvända så mycket som möjligt.
  • Att minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende transporter, resursförbrukning och resor.
  • Att beakta miljöaspekter vid alla inköp.

HÄLSOÅTGÄRDER

  • Uppmuntra till fysiska fritidsaktiviteter.
  • Förbättra arbetsmiljön med avseende på trivsel och ljudnivå.